Opmerkingen en experimenten van Wim Hoek PA3AKK

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Wim Hoek PA3AKK werkte mee aan het bouwproject bij Basisschool de Akker in Meppel en stuurde mij zijn bevindingen.

Ervaringen met de schuifradio’s

Wim Hoek PA3AKK

In november 2013 hebben kinderen van basisschool De Akker in Meppel een radio gebouwd. In Meppel was de ontvangst van Radio 5 bij een aantal exemplaren maar magertjes terwijl de Flevolandzender toch met 400 kW werkt. Ook bij het exemplaar, dat ik zelf gebouwd heb, bleek de ontvangst tegen te vallen. Al eerder heb ik een gelijksoortige radio met een ander IC, de MK484, gebouwd en die radio presteert veel beter.

Daarom heb ik nader onderzoek ingesteld naar de opbouw van het radiootje. Om te beginnen is er het IC, dat de ontvangst verzorgt. Dit is een TA7642, een driepotig IC dat, net als de voorganger, de MK484, op een transistor lijkt.

Dit IC levert het audio aan een BC548 transistor waarop de oortelefoonluidsprekertjes worden aangesloten. De batterijvoeding wordt ook via deze oortelefoonluidsprekertjes geleid zodat het ontvangertje alleen gevoed wordt wanneer de oortelefoon is aangesloten.

De gelijkspanningsinstellingen van het IC worden verzorgd door een aantal weerstanden. Diverse proeven heb ik daarmee gedaan en ook met de schuifspoel en de audioversterker ben ik bezig geweest. Ik heb er zelfs een darlingtonschakeling van gemaakt maar de prestaties bleven achter bij het eerder gebouwde exemplaar.

Van mijn bevindingen heb ik verslag gedaan aan de ontwerper, PE1DZX, de projectleider in Meppel, PA3JD, en de ontwerper van de radio met de MK484, PE0RIG, om er achter te kunnen komen waarom er zulke prestatieverschillen zijn.

Het toeval wilde dat ik op een dag in de woonplaats van PE0RIG moest zijn en dus heb ik mijn radiootjes meegenomen. Ik bleek tijd over te hebben zodat ik PE0RIG kon bezoeken. Hij vermoedde dat het IC defect was en had nog wel een vervangend exemplaar en ziedaar de prestaties werden een stuk beter. Tussen de MK484 en de TA7642 zijn, volgens PE0RIG, de verschillen gering. Hij liet mij ook zien en horen dat de verschillende ontwerpen, die hij daar gebouwd heeft, ook verschillend presteren. De radio’s van PE0RIG en mij op een rijtje alsof het een hitparade is, hi!

1. Schuifradio PE0RIG met ZN414 origineel
2. Schuifradio PE0RIG met MK484 origineel
3. Schuifradio PE1DZX met TA7642 en modificaties PA3AKK met 3 laags spoel en darlington
4. Schuifradio PE0RIG met MK484  en modificaties PA3AKK tegen oversturing
….  ….
5. Schuifradio PE1DZX met TA7642 origineel

Dat ik een regel oversla, betekent dat de laatste op grote afstand van de vorige ligt. De verschillen tussen de eerste 4 zijn niet groot en met name 3 en 4 zijn vrijwel gelijk.

Het PE1DZX-ontwerp heeft dus de zwakste ontvangst. Dit ontwerp heeft een schuifspoel met 49 windingen van met kunststof geïsoleerd draad en een parallelcondensator van 560 pF. De exemplaren 1, 2 en 4 hebben spoelen van lakdraad. Deze spoelen hebben 190 windingen en de parallelcondensator is met 47 of 56 pF veel kleiner waardoor de L/C verhouding en daarmee de selectiviteit toeneemt. Omdat de spoel tevens als antenne werkt, betekent meer windingen ook dat er meer signaal ontvangen wordt en dat is gunstig wanneer men niet al te dicht bij de zender ontvangt.

Die avond leerde mij dat, vanwege het defecte IC, de reeds gedane experimenten zo de prullenbak in konden en dat ik opnieuw moest beginnen.

Nadat ik bovenstaande aan PE1DZX gemeld heb, ontving ik van hem nog een pakket onderdelen zodat ik meerdere exemplaren kon maken. Er is dus, om te kunnen vergelijken, ook weer een origineel radiootje volgens het schema van PE1DZX gemaakt. Van de twee andere exemplaren, die ik gebouwd heb, is er één volgens het schema van PE1DZX met dien verstande dat de spoel 3 lagen geïsoleerd draad heeft en de parallelcondensator 33 pF is en de andere volgens de tekening van PA7ZEE met de componentwaarden van PE0RIG. Alleen de parallelcondensator is 33 pF geworden. De oortelefoonaansluiting van PA7ZEE heeft de luidsprekertjes parallel. De originele van PE0RIG heeft de luidsprekertjes in serie.

De spoel

Voor de PA7ZEE-radio heb ik van een 16 mm pvc-buisje een spoelhouder volgens het model van de PE1DZX-Kristalradio nagemaakt. Daarop met 0,25 mm lakdraad ca. 200 windingen gelegd. Met de originele ferrietstaaf van 95 x 10 mm is het resultaat nu: 161-2255 uH.

De spoelen hebben met uitgeschoven en ingeschoven ferrietstaaf de volgende minimale en maximale waarden:

Minimale zelfinductie(uH) Maximale zelfinductie(uH)
1 laag geïsoleerd draad PE1DZX origineel 12,70 162,7
3 lagen geïsoleerd draad PE1DZX gewijzigd 128,50 1419,0
1 laag gelakt draad PA7ZEE/PE0RIG 161 2255
1 laag gelakt draad PE0RIG origineel 184 1178

Verschillen schakelingen

De vraag is natuurlijk waarom de originele PE0RIG-radio zoveel beter dan de originele PE1DZX-radio ontvangt? Daarom heb ik de schema’s vergeleken. Die lijken veel op elkaar. Uitgaande van de componentbenamingen in de schematekening van de PE1DZX-versie kom ik tot de volgende verschillen:

PE1DZX PE0RIG
R1 100k 100k
R2 1k 1k
R3 1k 0R
R4 100k 100k
R5 270R 0R
C1 10n 10n
C2 100n 100n Op het plakpapiertje is C2 als C3 vermeld en ontbreekt C2 i.p.v. C3. Ik volg het schema op blz. 6.
C3 - 100n
C4 100n 100n
C5 47micF -
C6 560p 68p Met deze C worden de laagste frequenties ontvangen.
L1 13-163uH 184-1178uH
factor 12,5 6,4
(129-1419uH)(factor11) drielaags spoel
IC1 TA7642 MK484
T1 BC548B BC337

De verschillen in de IC’s en transistors zijn klein zodat dit geen spectaculaire ontvangstverschillen oplevert.

In de PE0RIG-versie is R3 een draadverbinding waardoor het IC wat meer stroom kan trekken. Daardoor is de HF-versterking wat hoger. De spanningsval over R2 (1k) is bij de PE1DZX-versie 0,17 V en bij de PE0RIG-versie 0,40 V. Bij de PE0RIG-versie is C3 tussen collector en emitter van T1. R5 is bij de PE0RIG- versie een doorverbinding zodat C5 vervalt.

Middengolffrequenties zijn, inclusief zijbanden, vanaf ca. 525 kHz t/m 1607 kHz. Dit is een factor van 3,06. Om de gehele middengolf te kunnen ontvangen, moet de spoel een kwadraat van deze factor, nl. 9,37 gewijzigd kunnen worden. De PE1DZX-radio voldoet hier ruim aan waardoor er tolerantie bij het wikkelen van de spoel is.

Zenderlocaties

In de praktijk is binnen Nederland niet de hele middengolf interessant omdat de belangrijkste zenders op 675 kHz, 747 kHz en 1008 kHz zich niet in de buurt van de bandgrenzen bevinden. In het noorden en westen zijn echter nog zendertjes op 1602 kHz en 1566 kHz (was 1557 kHz) zodat een keuze voor de hoogste MG-frequenties voor de hand ligt wanneer niet de hele band bestreken kan worden. C6 mag daarom wel wat kleiner dan de berekende waarde zijn. Bij de originele PE0RIG-radio heb ik voor een wat grotere waarde gekozen om de laagste MG-frequenties te kunnen ontvangen.

Overigens is in Zuid Limburg op 891 kHz een zender voor Radio 538 en een zender voor Radio 5 op 1251 kHz en is bij Rotterdam nog een zender op 828 kHz. Deze laatste is thans buiten dienst. Ook op 1395 kHz is er binnen Nederland een aantal jaren uitgezonden.

Hier in het noorden zijn de Limburgse zenders op een gewone ontvanger nauwelijks hoorbaar. Alleen met een buitenantenne is er enige ontvangst.

Met de PE0RIG-radio ontvang ik ook andere zenders dan 1008 en 747 kHz. De Deutschlandfunk op 549 kHz zelfs overdag. Het signaal op 675 kHz is ook nog verstaanbaar maar wordt door het zeer sterke signaal op 747 kHz wel gehinderd.

Een andere verklaring voor het verschil in ontvangststerkte bij de beide modellen kan gevonden worden in het feit dat ze in verschillende delen van het land ontworpen zijn en gebruikt worden. In Groningen, de woonplaats van PE0RIG, zijn de MG-signalen minder sterk dan in het midden van het land zodat een radio in het noorden meer moet kunnen presteren dan in het midden van het land. Een ontwerper van zo’n kids-radio zal daar dan rekening mee houden. Er moet wel wat te ontvangen zijn anders zijn de kinderen, na zo’n tijd zwoegen om het ding in elkaar te zetten, natuurlijk teleurgesteld en dat moet worden voorkomen.

Aanpassingen schuifradio PE1DZX

Bij de PE0RIG-versie is C3 tussen collector en emitter van T1. R5 is een doorverbinding zodat C5 vervalt. Dit heb ik ook bij de PE1DZX-versie toegepast en dat geeft weinig verandering in het audio. Ook het veranderen van de audioschakeling in een darlingtonschakeling met 2 transistoren blijkt, na experimenten daarmee, geen nut te hebben zodat hiervan is afgezien.

Met de PE1DZX-versie met de drielaags spoel ontvang ik ook de DLF op 549 kHz maar nog niet het signaal op 675 kHz. In de duistere uren zijn, net als met de PE0RIG-versie, wel meer zenders te ontvangen. France Bleu op 1278 kHz bijvoorbeeld.

Zowel de experimentele PE1DZX-radio met de drielaags spoel als het experimentele PA7ZEE/PE0RIG-exemplaar met de lakdraadspoel hebben een parallelcondensator van 33 pF. Met het exemplaar met de lakdraadspoel kan ik 675 kHz wel ontvangen maar met de drielaags spoel wordt het radiostation op deze frequentie door het sterke signaal op 747 kHz verdrongen. PE0RIG geeft aan dat de lakdraadspoel een hogere Q-factor heeft waardoor de selectiviteit toeneemt en dat blijkt bevestigd te worden.

A well-behaved MK484 or TA7642 Radio (theradioboard.com)

Op het internet is meer interessante informatie over een radiootje met TA7642 of MK484 te vinden. De informatie op het forum http://theradioboard.com heb ik bestudeerd en vergeleken met de DZX-Kristalradio met de TA7642 en de RIG-low-cost kids-radio met de MK484 zoals ik die hier heb.

Omdat er nog al sprake is van hoogohmige circuits heb ik met de Fluke 11 gemeten omdat deze een ingangsimpedantie van meer dan 10M heeft. Veel eenvoudige digitale meters komen niet hoger dan zo’n 2M waardoor hoogohmige circuits door de meter te veel beïnvloed worden.

Als gelijkspanning op de uitgang van de TA7642 output wordt 1,00 – 1,05 V aanbevolen. Ik meet 1,007 V en dat ligt dus aardig in het bereik. Voor de weerstand naar de ingang van de TA7642 wordt een spanning van ca. 0,9 V aanbevolen wanneer er zwakke stations ontvangen worden en 0,6 V bij sterke stations:

 • Ik meet hier op de DZX-versie 1,14 V en dat lijkt dus te hoog.
 • Op de RIG-versie met de MK484 en zonder de 1K weerstand naar de uitgang van het IC waardoor beide waarden gelijk worden, meet ik 1,129 V en dat zou ook te hoog moeten zijn waardoor vooral sterke signalen vervormen. Dat vervormen neem ik inderdaad waar. Daardoor is mijn RIG-radio ook niet aan een modificatie ontkomen. De 1K weerstand vanaf de oortelefoonaansluiting naar het IC is verhoogd naar 1K8 waardoor de voedingsspanning naar 1 V daalt. In serie met de 100K weerstand naar de resonantiekring heb ik vanaf de uitgang van het IC een 33K weerstand opgenomen en op het knooppunt van die 100K en33K een 100K naar de min (massa) waardoor de spanning op het knooppunt van de drie weerstanden gezakt is naar 0,73 V hetgeen een goed gemiddelde is om de vervorming van sterke signalen te beperken terwijl de ontvangst van zwakkere signalen nauwelijks vermindert. De radio met de MK484 ontvangt nu iets zwakker maar presteert kwalitatief beter. Uiteraard is het ook mogelijk om stations die door hun grote signaalsterkte vervormen, door het draaien van de radio, te verzwakken zodat de vervorming afneemt maar dan worden ook minder sterke stations die in dezelfde of tegenovergestelde richting als het sterke station liggen, verzwakt. Dat gebeurt overigens ook met de spanningsinstelling maar die is zo in te stellen dat het vervormingsstadium in het geheel niet bereikt wordt en dat geeft een wat grotere kans op ontvangst van een wat zwakker station.

Zoals eerder in dit betoog is gemeld, is de ontvangst in Groningen beoordeeld. Thuisgekomen blijkt dat de versie met het vervangen IC, de 3 laags spoel en de darlingtonschakeling nu sterk vervormt. De signaalsterkte van de Flevozenders is hier veel groter dan in Groningen. Dat is ook de reden van de modificatie die ik in de PE0RIG-versie heb aangebracht.

Tot slot

Er is een radio van PE1DZX, er is een radio van PE0RIG en er is een radio van PA7ZEE. De radio van PA7ZEE is technisch vrijwel gelijk aan de radio van PE0RIG. De verschillen zijn: oortelefoonaansluiting heeft bij het model van PA7ZEE parallelle luidsprekers en er zijn andere waarden voor de schuifspoel en de parallelcondensator. Bij de PE0RIG-radio zijn de oortelefoonluidsprekers in serie geschakeld. De mechanische opbouw van de PA7ZEE-radio is gelijk aan de radio van PE1DZX. In de verslaglegging geldt voor de PA7ZEE-versie vrijwel hetzelfde als voor de PE0RIG-versie.

Alle testradio’s hebben, ten opzichte van het origineel, een wijziging ondergaan. Het origineel van PE1DZX heb ik echter wel onveranderd gelaten. De wijzigingen hebben vooral betrekking op de gelijkspanningsinstellingen van het ontvanger IC. De wijzigingen bij de PE0RIG-radio heb ik al omschreven. Daar heb ik een wijziging met vaste weerstanden beschreven. De weerstandswaarde van 33K kan bij ontvangst van sterke signalen verhoogd worden naar 39K tot 82K en bij ontvangst van zwakke signalen verlaagd worden naar 27K tot 10 K.

Bij de PA7ZEE-radio heb ik, net zoals bij de PE0RIG-radio de weerstand van 1K, waarlangs de uitgang van het IC gevoed wordt, verhoogd naar 1K8.

Bij de PE1DZX-radio is dit niet nodig omdat er 2 weerstanden van 1K in serie zijn en dat levert met 2 K totaal een gelijkwaardig resultaat.

Bij de PE1DZX-radio met 3 laags spoel en de PA7ZEE-radio met lakdraadspoel heb ik de spanning voor de 100K weerstand naar de resonantiekring en de ingang van het IC, min of meer naar voorbeeld van “theradioboard.com” instelbaar tussen ca. 0,5 en 1 V gemaakt. Daartoe heb ik tussen de uitgang van het IC en de min een 50K potmeter met in serie naar de min een weerstand van 56K opgenomen zodat op de loper van de potmeter een spanning van ongeveer 0,55 – 1 V beschikbaar is. Op deze loper wordt de genoemde 100K weerstand aangesloten. Door aan de potmeter te draaien, is de radio nu voor zowel sterke als zwakke signalen optimaal in te stellen zodat ook bij sterke signalen de vervorming en pijn in de oren door te grote geluidssterkte geminimaliseerd kan worden.

Het laatste experiment is de aansluiting van de luidsprekertjes van de stereo oortelefoon. Wordt het serie- of parallelschakeling? Door, net als bij de PE0RIG-versie, voor serieschakeling te kiezen, is het ook mogelijk om oortelefoons of luidsprekertjes met een mono stekker aan te sluiten. Hiertoe worden alleen de L- en R-aansluitingen gebruikt en wordt het massabusje van connector niet aangesloten.

Met vriendelijke groeten,

Wim Hoek, PA3AKK.

Bouwpakket voor punaisemethode

Het blijkt dat er ook belangstelling is voor een bouwpakket voor de actieve schuifradio dat kan worden gebouwd met de ‘ouderwetse’ punaisemethode of met koperen spijkertjes. Vanaf nu is dit ook leverbaar. Je krijgt dan een grondplaatje zonder de gaatjes voor de busjes (maar wel met de andere gaten). Omdat er geen busjes en klompspijkertjes meer in het pakket zitten, is het ook wat goedkoper.

Je moet zelf zorgen voor de punaises of koperen spijkertjes en je krijgt er een bouwbeschrijving bij voor een gewone actieve schuifradio.

Meer over de de punaisemethode lees je in het bericht dat ik maakte n.a.v. de mailwisseling tussen Wim en mij.

Jan Bouma’s model

Voorkant

Jan Bouma bestelde de actieve schuifradio, maar gebruikte een andere montagemethode en een bouwplaat die wat dichter blijft bij het elektrische schema.

Voorkant

Voorkant

Achterkant

Achterkant
Let op dat je de radio niet op een metalen ondergrond zet

Actieve schuifradio’s van Guus Gundlach

Guus bestelde een bouwpakket en daarna nog een paar keer losse onderdelen. In dit filmpje laat Guus de radio’s zien die hij heeft gebouwd:

Solar uitvoering actieve schuifradio

solar schuifradio van Guus Gundlach

Guus Gundlach heeft verschillende versies van de actieve schuifradio gebouwd. Ééntje was een radio met een zonnecel als voeding.

solar schuifradio van Guus Gundlach

Solar schuifradio van Guud Gundlach

Nieuwe batterijhouder

Vanaf nu zit er bij het bouwpakket van de actieve schuifradio een houder voor een AAA-batterij. Deze neemt wat minder plaats in. Natuurlijk heb ik de bouwplaat en de bouwbeschrijving aangepast.

Schuifradio verbeterd en binnenkort weer leverbaar

In de afgelopen maand ging het even heel hard met de bestellingen en de voorraad was echt helemaal op. Ik werk nu aan een nieuwe voorraad en heb ook twee verbeteringen in de montagemethode:

 • Vernieuwde montagemethode onderdelen
 • Betere aansluiting aarde en antenne

Vernieuwde montagemethode onderdelen

Oude methode: Schroeven

Bij het eerdere model werden de onderdelen met een ringetje en een schroef vastgezet. Ik koos voor deze methode omdat niet iedereen de beschikking heeft over een soldeerbout of met een groep niet kan/wil/durft te solderen.

Alternatief: Solderen op punaisses

Een veel gekozen alternatief voor het schroeven is de zogenaamde punaisse methode. Hierbij worden op de knooppunten punaises in de grondplaat geprikt en soldeer je de onderdelen op de punaisses. Op zich een goede verbinding, maar volgens mij niet direct het handigst voor onervaren soldeerders. Een ander nadeel is dat je kinderen de opstelling niet kunt laten controleren voor ze alles vast solderen.

Nieuwe methode: Hulsjes met of zonder spijkers

Bij de nieuwe methode kan je kiezen of je de draden vastsoldeerd of vastzet met een spijker. In de grondplaat steek je een metalen hulsje (Ø 2,6mm). In dit hulsje komen de draden van de onderdelen. Je kunt de onderdelen vooraf plaatsen (en de opstelling laten controleren door een deskundige) en hierna op twee manieren vastzetten:

Spijkeren

In de hulsjes sla je een spijkertje waardoor de draden worden vastgeklemd.

Solderen

Als je echt helemaal zeker wilt zijn dat alles goed vast zit dan is solderen de allerbeste methode. In dit geval heb je de spijkertjes niet nodig.

Toch schroeven

Degenen die toch liever op de oude manier de draden willen vastschroeven, kunnen naast het bouwpakket ook een setje met de klassieke schroeven en ringen bestellen.

Betere aansluiting aarde en antenne

Vooral bij het bouwen in groepen wordt vaak gebruik gemaakt van een antenne- en aarddraad die met een krokodillenklem op de de M4-schroeven wordt aangesloten. Op zich logisch, maar eigenlijk niet de bedoeling. Omdat de diameter van het gat van de ring iets groter is als 4 mm is er niet altijd contact tussen de schroef en de ring. En dus ook niet met de aarde of de antenne. Bij het bouwpakket zitten nu ook twee M4-moertjes die het elektrische contact verzekeren. Bovenop het M4-moertje komt nog steeds de bekende witte kartemoer waarmee een draad kan worden vastgezet.

 

Ervaringen JOTA 2008

pe1kza

Het was voor spannend hoe de bouwprojecten bij de verschillende scoutinggroepen zouden verlopen. Omdat de groepen zelf voor een aantal spullen moesten zorgen en omdat de voorbereidingstijd voor sommige groepen wel erg kort was, was de kans op mislukken aanwezig. Hieronder staan de reacties.

Jack

Onze groep bouwde de radio ontvanger met Scouts en explorers. De foto’s hieronder zijn van de bouwactiviteiten van onze Scouts,

Één van de medewerkers van de crew Jelle, had alle plankjes gezaagd, De punaise erin en vertint, met eronder een kleurenafdruk van de onderdelen layout. Ook de buisjes PVC waren gezaagd, en helemaal klaar dus voor de bouw.

 

De leden waren er lekker mee bezig, en alle 65 radiootjes werkte goed. Er is er ook nog eentje aan de MIC ingang van een karaokeversterker gemaakt, en met succes. Als antenne werd een staaldraad van een plafondondersteuning gebruikt, en de aarde van een verborgen WCD. Uitleg verwees naar de CV-buizen thuis of de waterleiding.

Kortom, een groot succes. Bedankt voor de verzorging van dit leuke bouwsel.

Toine

Het bouwen van de pakketen was erg leuk, alleen het geluidsnivau was zo laag dat we eerst dachten dat ze het niet deden. als je heel erg goed luisterde hoorde je in de verte iets van de radio.

Heb je een idee om dit beter hoorbaar te maken?
Mijn antwoord aan Toine:

Hallo Toine,

Het is inderdaad geen groot volume wat uit de oortelefoontjes komt, bedenk echter dat alle benodigde energie wordt opgepikt uit het signaal van een zender die soms op een paar honderd kilometer afstand staat! Waarschijnlijk heb je al gemerkt dat de ontvangst ‘s avonds (en nog liever ‘s nachts) veel beter is als overdag. Wat bij een dergelijk laag volume zoveel mogelijk moet worden voorkomen is achtergrondgeluid (en dat is juist moeilijk als je in een wat grotere groep bouwt).

Ik heb gemerkt dat een betere aarde en antenne ook een positieve invloed hebben op het volume. Om het volume echter echt groter te maken zal je het signaal op de een of andere manier moeten versterken. De eenvoudigste manier is het aansluiten van een setje computerluidsprekers. Je zult dan niet alleen meer zenders horen, maar ook merken dat het kristaloortelefoontje ook als microfoon kan worden gebruikt.

Veel succes met de verdere radio-experimenten.

Hans PE1KZA

Beste Chris,

Bij ons was het een groot succes. Er zijn er zo’n 25 gebouwd en werken allemaal. Twee leidinggevende scouts hebben het project begeleid. Ik zal op de evaluatie half oktober nog even navragen of er nog bijzonderheden of tips enz. zijn. Ik heb gehoord dat BBC1 en radio 538 ontvangen werden.
Het was leuk te zien hoe men expirimenteerde met de ontvangst. De aarde werd aan de cv geknoopt, de antennedraad werd over een kast gegooid. Iedereen, ook de ouders, vonden het heel bijzonder dat het zonder batterij werkt. Hierbij ook een fotootje van de bouwaktiviteiten.

Martijn Viskaal

Hallo chris,

De scouts vonden het geweldig leuk, iedereen heeft een werkend exemplaar kunnen assembleren! Er ontstonden wilde ideen over hoe ze thuis mooi antennes kunnen maken en die het slaapkamertje in leiden.
Een paar padvindsters vonden het maar niks zeiden ze na mijn uitleg: “dit is toch niets voor meisjes!” Maar toen ze eenmaal bezig waren vonden ze het toch wel erg leuk. Vooral toen het oordopje in het hoofd ging en ze daadwerkelijk muziek hoorden.
We hebben een aantal tafels in een kring gezet met daarop de materialen en gereedschappen, de jeugdleden schoven steeds een tafel op om de volgende handeling uit te voeren. Zo blijft het voor leden en leiding overzichtelijk.
Het solderen duurde het langst, maar de leden bleven geduldig wachten. Per soldeerbout één leiding die aanwijzingen geeft en helpt. Desondanks toch een padvindster met een prachtige brandblaar! Om het een beetje makkelijker te maken heb ik de antennedraad rechtstreeks op een kroonsteen gezet en de aarddraad door de kroonsteen laten lopen, scheelt solderen en punaises.
Er zijn foto’s gemaakt van de activiteit, ik zal ze mailen als ik ze binnen heb. Misschien staan ze ook al op de site, www.scoutingdedemsvaart.nl

Peter van Dijk

Hoi Chris,

De radio’s waren een enorm succes! De kids vonden het leuk om te maken en bij het testen deden ze het ook. Prima zo.

Marcel

Chris,

Het bouwen van de radio’s is bij onze scouts een groot succes geweest. Ik had zelf een voorbeeld gebouwd, zodat ze konden zien hoe het er ongeveer uit moest gaan zien. Het voorbeeld samen met de bouwbeschrijving van jouw waren voldoende om de scouts dit bijna zelfstandig te kunnen laten bouwen.

Het is fantastisch om te zien als ze eenmaal gaan testen. Ze koppelen hem aan de antenne en gaan luisteren. Al snel hoor je ze dan teneergeslagen mompelen “Ik hoor niets”, todat ze in de gaten hebben hoe ze moeten tunen. Er ging dan meestal na een tijdje toch een enthousiaste harde kreet door het lokaal “Yes hij doet het”. We hadden buiten een kabel van onze kabelbaan (> 30 meter) geïsoleerd opgehangen als antenne. Wanneer we de radio hier op aansloten knalde het geluid van Radio 538 er werkelijk uit!
De scouts hebben er veel lol aan gehad en gingen na afloop ook vol trots met de radio naar huis.

Bedankt voor het leuke en eenvoudige ontwerp en de toelevering van de materialen.

Ewout

Hoi Chris,

Ervaringen waren zeer goed! We hadden de mantel van een coaxkabel gebruikt als antennekabel met een lengte van +/- 25 meter, deze hadden we op een hoogte van ongeveer 5 meter hangen. De ontvangst was zeer goed, we konden diverse Duitse, Nederlandse en Engelse zenders ontvangen.
Voor de verkenners en gidsen hadden we het hout en de pvc buis voorgeboord en ze kregen het allemaal binnen 1,5 uur af (18 kinderen en 6 soldeerstations).
Voor de R/S duurde het wat langer omdat zij zelf nog moesten boren. Al met al een leuke ervaring voor de kinderen en zelfs de a-technische kinderen vonden het leuk (mits je genoeg aandacht gaf).
Handleiding is vrij duidelijk, hoewel er nog wel een paar aanpassingen gedaan kunnen worden. Of van dit project foto’s zijn weet ik niet, dit zou ik even moeten na kijken (of je kijkt even op www.ariensgroep.nl).
Dat mijn testversie het niet deed lag duidelijk aan de antenne, want toen ik hem aan onze superantenne heb gehangen deed hij het in 1 keer, na een paar spoelaanpassingen het ontvangst verbeterd.

Tips ter verbetering van de shuifradio:

 • Het is handiger (voor de jongere mensen) om de gehele punaise te vertinnen (ipv een stukje) en hierop een vertint draadje te solderen.
 • Te vermelden dat het ferrietstaafje best breekbaar is (verschijnende waren in het begin tegelijk gesneuveld).
 • Het aantal wikkelingen te vermelden (dat links en rechts evenveel moet zijn).
 • Hoe je het beste de antenne kan ophangen.
 • Bij de wikkelingen moet je op de helft een lus maken, in deze lus kun je gemakkelijk een knoopje leggen en dan kun je zo door wikkelen. Maak je ook niet zo snel de fout dat je de verkeerde kant opwikkelt.

  Dit waren ze ongeveer wel, misschien heb je al over sommige punten gedacht maar deze kwamen bij mij naar boven. De tip van de kroonsteen is ook erg gemakkelijk want dan zit je niet steeds met lange draden te knooien.
  We hebben de uitsparing van de pvc buis gemaakt met een haakse slijper met een brede schijf, erg ideaal om binnen no time veel sleuven te maken.

Ben

Bij ons is het allemaal redelijk gelukt al is de antenne wel heel erg belangrijk. Zomaar een lange draad werkte niet echt maar met behulp van de draadantenne van de zendamateur kregen we een heel goede ontvangst. Er waren wel klachten over het zenderaanbod op de AM, cowboymuziek en viool, haha. Voor de rest is alles zeer goed verlopen. Bedankt.

Peter

Hallo Chris,
De opkomst viel een beetje tegen maar ik heb minimaal 6 personen het pakketje laten bouwen en zij waren bijzonder verrast dat er geluid uit kwam.

De rest (9x) laten we later dit jaar bouwen door de scouts.

Als wikkeldraad had ik 2-draads wat we gebruiken in de telefooncentrale blauw/wit doorsnee 1 mm gebruikt.

De radio deed het niet als je na de lus van ongeveer 5cm de andere richting ging wikkelen.

Dus een tip voor de bouwbeschrijving blijf in dezelfde richting wikkelen.

Jack

Ik heb het radiootje hier thuis gebouwd en op een grote antenne getest. Het werkt prachtig!

Op de jota zelf hebben we hem niet aan de gang gekregen, maar dit kwam waarschijnlijk doordat de antenne draad te kort was.

Ik ben wel erg blij met dit projectje en vind het leuk dat ik hem op deze manier heb kunnen maken.

Bedankt voor het bieden van deze mogelijkheid.

N.b. De groep van Jack had het volledige bouwpakket gekozen

JOTA 2008: Wereldrapport

jota2008-wereldrapport

In het wereldrapport van de 51e Jamboree On The Air wordt ook aandacht besteed aan de kristalradio. Je kunt het hele rapport downloaden op: http://www.scout.org/en/content/download/14462/127089/file/wjr08.pdf

Onderdelenpakket Bouwplaat en bestellen (JOTA 2008)

Mailbericht 21-8-2008 :

Beste JOTA-enthousiast,

Al eerder liet ik je weten dat ik via de Landelijke Werkgroep Radio Scouting jouw mailbericht kreeg over de onderdelenpakketten voor het bouwen van een schuifradio. Leuk dat jullie radio’s willen bouwen! Het ‘speciale’ JOTA2008-pakket bestaat uit:

 • ferrietstaaf  100 x 10 mm 
 • kristaloortelefoon  (zit nog een 3,5 mm plug aan die je moet afknippen) 
 • germaniumdiode  1N60 
 • weerstand van 27K
 • vaste condensator van 470 pF

Hierbij krijg je ook alvast de bouwplaat (zie download hieronder) van de radio. Ik maak nog een bouwbeschrijving aan de hand van foto’s. Het is de bedoeling dat de radio wordt gesoldeerd op een plankje met punaises. Dit kan misschien problemen opleveren bij het vasthouden van de onderdelen. Een alternatief voor de punaises is daarom misschien een drukkertje dat in kleding wordt genaaid. Dit is een rondje met aan de zijkant vier gaatjes en in het midden een iets groter gat waar een spijkertje door kan. De kids kunnen de draadjes van de onderdelen dan eerst door de gaatjes van de drukkertjes steken en dan pas solderen.
 
Volgens mij had ik in mijn eerdere bericht al geschreven dat de levering van de ferrietstaven nog onzeker was. Mijn contactpersoon bij mijn Indiase leverancier bleek een nieuwe baan te hebben en dan blijkt een bedrijf ineens niet meer bereikbaar (of mogelijk zelfs niet meer te bestaan). Ik heb echter een andere leverancier gevonden. Dit heeft gelukkig geen consequenties gehad voor de prijs van het pakket. De kosten bedragen € 4,00 per pakket + € 6,50 verzendkosten  (ongeacht het aantal) .
 
Ik kan dit direct na ontvangst van de betaling leveren. Het nummer van mijn Postbankrekening is 6671611. Als je het bedrag hebt overgemaakt, stuur me dan ook even een mailbericht naar chris@dorna.nl  met het afleveradres.

  bouwplaat_schuifradio_jota2008.pdf (286,5 KiB, 1.306 hits)

  bouwbeschrijving_schuifradio_jota2008.pdf (678,3 KiB, 1.248 hits)